FAQ / vragen en antwoorden

Bij Academy Online beantwoorden we graag jouw vragen.

Rechtsonder op de website vindt u onze chatbot Leo, aan wie u uw vragen kunt stellen.

Als Leo uw vraag niet kan beantwoorden of u wilt direct contact met ons opnemen, stuur dan een e-mail naar info@academyonlinenederland.nl of vul het formulier onderaan de pagina in.


Over het algemeen


Wanneer start de opleiding?

Als u zich wilt inschrijven voor een training, dient u dit schriftelijk te doen. Registratie gebeurt per e-mail naar info@academyonlinenederland.nl of via onze formulieren op de website. Wij hebben dan uw naam, e-mailadres en gegevens over uw betaalmethode nodig. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u per e-mail inlogtoegang tot de training en kunt u met uw studie beginnen.

Hoe lang heb ik toegang tot het trainingsmateriaal?
Vanaf de start van de betreffende module heeft u een heel jaar lang toegang tot elke module van uw opleiding.

Wat is de reikwijdte van digitale training? De omvang van de opleiding als je voltijds studeert, staat beschreven op de betreffende beroepsopleidingswebsite. Je studeert echter in je eigen tempo en hebt een jaar lang toegang tot elke module. Het is een basisopleiding waarvoor geen voorkennis bestaat.

Bestaat er lesliteratuur?

Al het studiemateriaal is digitaal beschikbaar in het cursusportaal. Daarom zijn er geen fysieke boeken nodig.

Hoe ziet de communicatie met de docent eruit?

Tijdens de training heb je voortdurend contact met de docent via e-mail, cursusportaal en telefoon.

Wat betekent certificering?
U ontvangt de gecertificeerde kwalificatie als u de beroepsopleiding met succes heeft afgerond. Alle beroepsopleidingen omvatten een reeks taken en examens.

Wanneer ontvang ik mijn certificaat?

Certificaten worden pas afgegeven na volledige betaling en het behalen van het examen voor de beroepsopleiding.

Ontvang ik het certificaat ook als certificaat of analoog?

Academy Online is een digitaal bedrijf en wij verwerken geen papieren documenten. Daarom kunnen wij u helaas geen afdruk op papier sturen, dat moet u zelf regelen.
Wij werken samen met True Original om de authenticiteit van uw digitale document te garanderen. Dit bedrijf gebruikt de blockchain om uw certificaat te beveiligen. In de app kunt u uw certificaat delen op sociale media en met anderen, en uw eigen afdrukken maken. Stage De meeste van onze trainingen zijn volledig webgebaseerd. Voor sommige beroepsopleidingen is een aantal weken praktijkervaring op het desbetreffende gebied nodig om de opleiding af te ronden en uw certificaat te ontvangen. Een stage dien je zelf te organiseren. Er kan echter wel rekening worden gehouden met gedocumenteerde eerdere ervaringen.


Betalen

Hoe kan ik mijn opleiding betalen?

Betaling vooraf vóór elke module. De gehele opleiding van de betreffende opleiding tegen factuur. U kunt het gehele programma met ÉÉN factuur betalen of de betaling splitsen en één module tegelijk aanschaffen.

Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?

Als u de hele cursus aanschaft: Paypal, Visa en MasterCard
Als u losse modules aanschaft: Op rekening

Is er een geld-terug-garantie?
Nee, u kunt wel elke trainingsmodule afzonderlijk aanschaffen. Als u meer specifieke vragen heeft over uw zaak, neem dan contact met ons op via info@academyonlinenederland.nl

Wat gebeurt er als ik aan een module begin en niet langer wil doorgaan?
Je hebt een volledig jaar toegang na het starten van een module. Na elke gestarte module kunt u uw beroepsopleiding beëindigen. Als u dit nog een keer wilt verlengen, neem dan contact met ons op via info@academyonlinenederland.nl Zijn er kortingen? Wij geven alleen korting als je al één of meerdere trainingsmodules van Academy Online hebt aangeschaft 


Academie Online Nederland en digitaal beroepsonderwijs


Wat voor soort certificaten heeft Academy Online Nederland?
We hebben geen certificering, maar de trainingen in Zweden worden bijvoorbeeld door het plaatselijke arbeidsbureau gebruikt om professionele vaardigheden te verwerven en te demonstreren.
De certificering wordt niet uitgevoerd door een derde partij, maar door Academy Online als onderwijsinstelling.
U kunt gecertificeerd worden als u een trainingsprogramma heeft gevolgd als u de examens heeft behaald waaruit een bepaald competentieniveau blijkt.
Certificering dient om aan te tonen dat iemand een bepaald kennisniveau op het betreffende vakgebied heeft bereikt.

De certificering wordt uitgevoerd door onze gekwalificeerde en competente opleidingsmanagers/docenten.
Als alle ingeleverde taken en examens zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de docent, ben je geslaagd voor het examen en geeft de onderwijsinstelling het certificaat af.

Wij waarderen de constante ontwikkeling van onze inhoud en tests. Onze kwaliteit is onze certificering.

Waarom zou ik als Nederlander een Zweedse Online Academie boeken? De Scandinavische landen hebben over het algemeen een hoog onderwijsniveau, zie de Pisa-studie en diverse examens en studies. Onze opleidingen zijn fundamenteel internationaal georiënteerd en hebben specifiek betrekking op de nationale arbeidsmarkt in de betreffende landen.

Is de leerinhoud aangepast aan de Nederlandse markt?
Ja. Onze opleidingen zijn fundamenteel internationaal georiënteerd. Uiteraard zijn de trainingen ook aangepast aan Nederland om jou de optimale kennis te geven om op de Nederland arbeidsmarkt te kunnen werken.

Hoe zorg je voor erkenning/eisen vanuit de werkgever?
Werkgevers hebben specifieke regels en voorschriften met betrekking tot het type opleiding en het bewijs van opleiding als basis voor tewerkstelling.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de training om dit te controleren voordat hij of zij bij ons gaat trainen.

Wat zijn de hogere carrière- en salarismogelijkheden met digitale training?
In een Google-onderzoek naar gecertificeerde beroepsopleidingen zei 75% dat hun carrièremogelijkheden verbeterden, inclusief promoties, loonsverhogingen, een nieuwe baan of een carrièreverandering.
Professionele certificaten bieden een verscheidenheid aan voordelen voor loopbaanontwikkeling, waaronder:
Loopbaanontwikkeling:
voortgezet onderwijs en het verwerven van gespecialiseerde vaardigheden kunnen de kansen op promotie of een betere positie vergroten
Verdienpotentieel:
veel certificaatprogramma's zorgen voor een toename van het verdienpotentieel in de loop van de loopbaanontwikkeling
Aanpassing aan de arbeidsmarkt:
Door het verwerven van nieuwe vaardigheden en kwalificaties kunnen professionals zich beter aanpassen aan een voortdurend veranderende arbeidswereld.
Betere kansen op vooruitgang:
nieuwe vaardigheden door gerichte bijscholing consolideren niet alleen uw positie in het bedrijf, ze maken ook toegang mogelijk naar nieuwe verantwoordelijkheidsgebieden en hogere posities
Erkenning door werkgevers:
certificaten geven werkgevers het signaal dat u ernaar streeft uw vaardigheden en kwalificaties voortdurend te verbeteren.

Het behalen van een beroepscertificaat kan daarom de professionele ontwikkeling bevorderen en de inzetbaarheid versterken.

Hoe verhoudt Academy Online zich tot academische studies?
In principe kun je beter een academische opleiding van meerdere jaren volgen dan een kortere, maar wij bieden een alternatief voor een beroepsopleiding als je niet aan een universiteit kunt of wilt studeren.  
Een digitaal beroepsopleidingsprogramma van 10 weken komt bijvoorbeeld overeen met ongeveer 30 weken traditionele studie met onderwijseenheden aan de universiteit.

Hoe verschillende werkgevers individuele opleidingen beoordelen, hangt af van hun individuele criteria.
De beroepsopleidingen die wij aanbieden zijn gericht op werk na een academische basisopleiding. Dit zijn moderne opleidingen waar werkgevers veel vraag naar hebben.

Om u te registreren, vult u eenvoudigweg het contactformulier in op de betreffende beroepsopleidingspagina: https://academyonlinenederland.nl/beroepsopleiding

Kunnen eerdere onderzoeken in aanmerking worden genomen?
Wij valideren eerdere studies niet en tellen de opleiding niet mee als ECTS. Wanneer u de opleiding heeft getoetst en met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u een certificaat.

Aanvullend


Wat is de BTW op digitale trainingen? Als Zweeds bedrijf zijn wij verplicht het Zweedse BTW-tarief van 25% door te geven. Hierdoor blijft de brutoprijs gelijk en kunnen bedrijven en zelfstandigen aanspraak maken op een hogere voorbelastingaftrek.

Kan ik e-trainingen aftrekken of fiscaal declareren?
Als particulier en bedrijf kunt u alle beroepsopleidingen als belastingaftrek claimen.

Vergoedt het arbeidsbureau de kosten?

Nee, het arbeidsbureau in Nederlandse vergoedt niet de kosten van de opleiding.
AVG
Academy Online registreert bij uw inschrijving voor de opleiding uw naam en e-mailadres als opleidingsaanbieder in ons klantenregister. Dit om met jou te kunnen communiceren en jou een uitstekende service te kunnen bieden tijdens jouw stageperiode. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen.

Education Made Easy